Saddha dan Vicikiccha

Saddha dan Vicikiccha

Sotthi Hotu, Namo Buddhaya,

“Keyakinan adalah pendamping seseorang; Jika kurangnya keyakinan tidak ada, maka kemasyhuran dan ketenaran akan mendatanginya, dan ia akan pergi ke alam surga saat meninggalkan tubuh ini.” (Samyuta Nikaya 1.36)

Mari kita hadir dalam acara Ceramah Dhamma bersama YM. Sucirano Mahathera dengan topik “Saddha dan Vicikiccha” pada Puja Bakti Minggu, 17 Februari 2019 pk. 08.30 di Dhammasala Vihara Buddha Sakyamuni Denpasar.

Mohon diteruskan informasi ini kepada teman-teman se-Dhamma. Anumodana.

Mettacittena,

Dayaka Sabha Vihara Buddha Sakyamuni Denpasar