MENJAGA SEMANGAT DI AWAL TAHUN BARU

45

Ceramah Dhamma Oleh : YM. Subhapanno Mahathera