Kegiatan

spd 2

SPD KE-2 BERSAMA YM. BHIKKHU PABHAJAYO

puja manggala

PUJA MANGGALA

FLYER MAHAKJATA SPD WAISAK

RANGKAIAN ACARA MAHAJATA-SPD-WAISAK 2566/2022

pattidana

INFO PATTIDANA

MAHAJATA

MAHAJATA & HUT ke-30 VIHARA BUDDHA SAKYAMUNI, PEMBUKAAN SPD ke-24

SPD

SEBULAN PENDALAMAN DHAMMA KE-24

DOA RESTU

MOHON DOA RESTU

16

Ātappakaraṇīya Sutta ceramah Dhamma oleh YM. Piyaratano

15

Kataññu Katavedi Ceramah Dhamma oleh YM. Bhikkhu Indaguno Thera