DHAMMASAKACCHA

Sotthi
Hotu
Namo Buddhaya,

“Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekan Dhamma. Praktik Dhammaakan membawa kebahagiaan, Barang siapa mengikuti Dhamma tidak akan pergi kea lam penderitaan.” (Theragatha ;303)

Mari kita hadir dalam acara DHAMMASAKACCHA bersama YM. TEJAPUNNO MAHATHERA dengan topik DIRI SENDIRI PELINDUNG BAGI DIRI SENDIRI pada Minggu, 08 September 2019 pukul 19.00 di Dhamma Hall Vihara Buddha Sakyamuni – Denpasar.

Mohon diteruskan informasi ini kepada teman-teman
se-Dhamma.
Anumodana

Mettacittena,
Dayaka Sabha Vihara Buddha Sakyamuni Denpasar