Bangau Tua

sucirano 7 april

Sotthi Hotu, Namo Buddhaya,

“Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, ataupun mengumpulkan bekal (kekayaan) selagi masih muda, akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya.” (Dhammapada,155)

Mari kita hadir dalam acara Ceramah Dhamma bersama YM. Sucirano Mahathera dengan topik “Bangau Tua” pada Puja Bakti Minggu, 7 April 2019 pk. 08.30 di Dhammasala Vihara Buddha Sakyamuni Denpasar.

Mohon diteruskan informasi ini kepada teman-teman se-Dhamma. Anumodana.

Mettacittena,

Dayaka Sabha Vihara Buddha Sakyamuni Denpasar